Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst A-1C: Cicero klaagt Catalina aan

1 Wij hebben een senaatsbesluit tegen jou, Catilina, (dat) ingrijpend en verpletterend (is), het ontbreekt de staat niet aan het inzicht of het gezag van deze stand hier: (neen) wij, wij - ik zeg het openlijk - de consuls schieten te kort! Eens heeft de senaat besloten, dat de consul Lucius Opimius erop moest toezien, dat de staat geen enkele schade zou lijden: er verstreek geen nacht; Gajus Gracchus werd gedood wegens bepaalde vermoedens van opstandigheid, terwijl zijn vader, grootvader en voorouders beroemd waren, 5 de oud-consul Marcus Fulvius is samen met zijn kinderen gedood. Door een gelijksoortig senaatsbesluit is het wel en wee van de staat toevertrouwd aan de consuls Gajus Marius en Lucius Valerius: heeft soms de dood en de straf van staatswege de volkstribuun Lucius Saturninus en de pretor C. Servilius nog een dag (daarna) op zich laten wachten? Maar wij laten echter al negentien dagen de scherpte van het gezag van dezen hier bot worden.
Wij hebben immers een dergelijk senaatsbesluit, maar opgesloten in het archief, alsof het opgeborgen is in de schede (van een zwaard), 10 een senaatsbesluit, op grond waarvan jij, Catilina, onmiddellijk gedood had moeten worden. Jij leeft en leeft niet om je brutaliteit neer te leggen, maar om die te versterken. Ik wil, heren senatoren, mild zijn, ik wil in zo grote gevaren van de staat niet nonchalant lijken, maar ik veroordeel me zelf al om mijn traagheid en slapheid. Er is in Italië een kamp opgeslagen (gericht) tegen het Romeinse volk in de bergpas op de grenzen van Etrurië, met de dag neemt het aantal vijanden toe; maar de bevelhebber van dat kamp en leider van de vijanden ziet u binnen 15 de muren en zelfs in de senaat dagelijks een verderf van binnenuit voor de staat beramen.
Als ik jou, Catilina, nu al zal laten oppakken, zal laten doden, zal ik - geloof ik - moeten vrezen, dat alle goede mensen niet eerder zeggen dat dit door mij te laat is gedaan dan dat íemand zegt dat het te wreed is gebeurd. Maar ik word er om een duidelijke reden nog niet toe gebracht om dit wat allang had moeten gebeuren te doen. Je zult dan pas gedood worden, wanneer niemand (die) zo snood, zo verdorven, zo jou gelijke (is) meer gevonden kan worden, die niet erkent, dat dit terecht gebeurd is.