Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 12, tekst 7D

Het is noodzakelijk dat je ofwel nadoet ofwel afwijst. Allebei moet echter
worden vermeden: word noch gelijk aan de slechte (mensen), omdat ze met
zoveel zijn, noch vijandig aan de velen, omdat ze anders zijn (dan jij).
Trek je in jezelf terug, zoveel je kunt. Ga om met hen, die jou beter kunnen
maken. Laat hen toe, die jij beter kunt maken. Die dingen gebeuren op basis
van wederkerigheid, en mensen leren, terwijl ze onderwijzen.
(r.5)Er is geen reden dat de eer van het alten zien van je talent jou in het
middelpunt van de belangstelling plaatst, zodat je hun wilt voorlezen en
college, wat ik zou willen dat je (wel) deed, als je geschikte handelswaar
voor dat volk had: er is niemand, die jou kan begrijpen. Iemand misschien,
een of ander zal verschijn, en hij zal zelf door jou moeten worden gevormd
en opgeleid om jou te begrijpen. "Voor wie heb ik die dingen dan geleerd?"
Er is geen reden dat je bang bent, dat je vergeefse moeite hebt gedaan: je
hebt voor jezelf geleerd.