Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 12, tekst 6E

1 En laten we daarom actief en opgewekt de bevelen opvolgen en niet deze gang van het mooiste werk verlaten waarin al wat ons overkomt is ingeweven. En laten we zó Juppiter toespreken, door wiens bestuur dit bouwwerk wordt geleid, zoals onze Cleanthes in zeer welsprekende verzen hem toespreekt, die mij wordt toegestaan in onze taal te vertalen naar het voorbeeld van Cicero, een zeer welsprekend man. Als zij bij jou in de smaak zijn gevallen,
5 zul je dankbaar zijn: als ze bij jou niet in de smaak zijn gevallen, zul je weten dat ik hierin het voorbeeld van Cicero heb gevolgd.
'Leid, o vader en heerser van de hoge hemel, waarheen u ook wilt: er is geen uitstel van het gehoorzamen; ik ben aanwezig, onvermoeibaar. Stel dat ik niet wil, dan zal ik zuchtend volgen en kwaadschiks ondergaan wat aan mij geoorloofd is geweest goedschiks te doen.
10 Het lot leidt hem die wil, (maar) sleept hem die niet wil voort.'
Laten we zó leven, zó spreken: laat het lot ons gereed en actief aantreffen. Dit is een grote geest die zich hieraan heeft overgegeven; maar daarentegen is hij nietig en ontaard die zich verzet en een lage dunk heeft van de orde van de wereld en liever de goden wil verbeteren dan zichzelf. Gegroet.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30