Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 12, tekst 2C

1 Er is dus geen reden dat jij uit die oude wens van jouw ouders kiest, wat jij wil dat jou ten deel valt, wat jij wenst: en in het algemeen is het voor een man die de hoogste ambten heeft bereikt schandelijk nog altijd de goden te vermoeien. Waarom zijn er wensen nodig? Maak jezelf gelukkig. Jij zult jezelf echter gelukkig maken, als je begrepen zult hebben dat die dingen goed zijn waarmee deugd vermengd is, en dat die dingen schandelijk zijn, waarmee slechtheid verbonden is. Zoals zonder vermenging van licht niets schitterend is, zoals niets donker is tenzij wat duisternis
5 heeft of iets duisters in zich opgenomen heeft, zoals zonder hulp van het vuur niets warm is, niets zonder lucht koud is: zó brengt de verbinding met deugd en slechtheid (respectievelijk) moreel goede en schandelijke dingen te weeg.
Wat is dus een goed? Kennis van de dingen. Wat is iets slechts? Gebrek aan kennis van de dingen. Hij, een verstandig man en een vakman, zal al naar gelang de omstandigheden alle dingen van de hand wijzen of kiezen. Maar noch vreest hij wat hij van de hand wijst, noch bewondert hij wat hij kiest, als hij tenminste een grote en onoverwinnelijke geest heeft. Ik verbied je je te laten vernederen en te laten neerdrukken. Als jij inspanning niet weigert, is het te weinig: eis het.
10 'Wat nu?', zeg jij, 'is triviale en overbodige inspanning en inspanning die onbeduidende oorzaken hebben opgeroepen, niet slecht?' Niet meer dan die inspanning die besteed wordt aan mooie zaken, aangezien het de vasthoudendheid zelf is van de geest die zichzelf aanspoort tot lastige en moeilijke zaken en zegt: 'waarom aarzel je? Het is niet eigen aan een man zweet te vrezen.'

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30