Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 12, tekst 2B

1 Niet zijn dat de goede dingen die deze mensen in grote hoeveelheden over je willen uitstorten: één ding is goed, dat de oorzaak en de steun is van het gelukkige leven: op zichzelf vertrouwen. Men kan hierin echter niet slagen, tenzij inspanning is veracht en gerekend is tot die dingen die noch goed, noch slecht zijn. Het kan immers niet gebeuren dat één en dezelfde zaak, welke dan ook, nu eens slecht is, dan weer goed, nu eens licht en te dragen, dan weer te vrezen. Inspanning is niet een goed. Wat is dan een
5 goed? Verachting van inspanning.
Daarom zou ik me afkeurend kunnen uitlaten over degenen die doelloos druk bezig zijn. Aan de andere kant zal ik degenen die zich voor moreel-goede dingen inspannen, hoeveel meer zij zich hierop hebben toegelegd en hoeveel minder zij aan zichzelf hebben toegestaan op te geven en te rusten, bewonderen en ik zal uitroepen: 'goed zo, sta op, haal diep adem en bedwing die helling in één adem, als je kunt. Inspanning voedt voortreffelijke geesten.'