Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 12, tekst 1E

1 Maar opdat ik vandaag niet alleen voor mezelf heb geleerd, zal ik je drie uitstekende citaten meedelen met ongeveer dezelfde strekking die mij onder ogen zijn gekomen; en één hiervan zal deze brief als schuld inlossen, ontvang er twee als voorschot. Democritus zegt: 'Eén weegt voor mij op tegen de massa, en de massa weegt op tegen één.'
Goed heeft ook hij gesproken, wie het ook was, want over de auteur wordt getwijfeld, toen aan hem werd gevraagd waartoe zoveel zorgvuldigheid van zijn vak diende dat bestemd was om zeer weinigen
5 te bereiken: 'voldoende zijn voor mij enkelen, voldoende is er één, voldoende is er geen één.' Uitstekend deed Epicurus deze derde uitspraak, toen hij aan een van zijn deelgenoten van zijn filosofische studies schreef: 'dit schrijf ik niet voor de massa, maar voor jou: want wij zijn voor elkaar een voldoende groot publiek.'
Die dingen, mijn Lucilius, moeten door jou in je geest worden opgeborgen, opdat jij het genot minacht, dat voortkomt uit de bijval van de meerderheid. Velen prijzen je: en wat voor reden heb je dat je jezelf bevalt, als jij van dien aard bent, dat de massa jou begrijpt?
10 Laten jouw goede eigenschappen naar binnen gericht zijn! Gegroet.