Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 4H: Vroeger bestond er geen hebzucht

1 In de tijd van onze vaders heeft Pyrrhus door middel van zijn gezant Cineas niet alleen de geest van de mannen, maar ook die van de vrouwen met geschenken getracht te verleiden. De wet van Oppius was nog niet voorgesteld om de vrouwelijke weeldezucht te beteugelen. Toch heeft geen vrouw (die geschenken) aangenomen. Welke reden/oorzaak denken jullie dat er was? Dezelfde reden die onze voorouders hadden om niets over deze zaak door een wet vast te leggen: er bestond geen weeldezucht die moest worden beteugeld. Zoals het nodig is dat eerder ziektes zijn onderkend dan 5 hun genezingen, zo zijn eerder begeertes ontstaan dan wetten om deze in te perken. Wat heeft de wet van Licinius over 125 hectare veroorzaakt/door wat is de wet veroorzaakt, behalve (door) een geweldige begeerte om akkers aaneen te voegen? Wat de wet van Cincius over geschenken en giften, behalve omdat het volk al schatplichtig aan en afhankelijk van de senaat was begonnen te zijn? Dus is het allerminst verwonderlijk dat noch een wet van Oppius, noch een of andere andere wet toen gewenst/nodig was om de uitgave van vrouwen in te perken, toen ze (hun) gegeven en aangeboden geld uit eigen beweging niet aannamen. 10 Als Cineas nu de stad zou rondgaan met die geschenken, zou hij ze staand in het openbaar/op straat aantreffen om ze te accepteren.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30