Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 10, tekst 3C: Vergeefse aanslag op Cicero (28)

1 Dus, terwijl de anderen hevig geschrokken waren en aarzelden, besloten de Romeinse ridder Gaius Cornelius, die zijn steun had beloofd en met hem de senator Lucius Vargunteius, die nacht een weinig later met gewapende mannen, zogenaamd om hun opwachting te maken, naar Cicero (binnen) te gaan en onverwachts in zijn huis hem onvoorbereid neer te steken. Toen Curius begreep hoe groot gevaar de consul bedreigde, verklapte hij haastig via Fulvia aan Cicero de list die werd voorbereid. 5 Zo hadden zij, omdat ze bij de deur werden tegengehouden, een zo grote misdaad vergeefs op zich genomen.