Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 29, tekst C: Hadrianus' einde

 Hadrianus was een man met een zeer goede gezondheid. Een zekere vriend van hem zei eens: 'Als Hadrianus niet zo sterk was, zou hij niet zoveel landen rondgaan en niet overal zoveel werken bouwen.' Hoewel hij altijd de gewoonte had met een onbedekt hoofd te zijn zelfs bij de grootste regenbuien en (de ergste) kou, kwam hij terecht in een ziekte/werd hij ziek, waardoor hij in bed moest blijven. Om die reden moest er door hem nagedacht worden over opvolgers. Echter alle mannen, die hij geschikst vond, haatte hij als toekomstige keizers. Zelfs had hij gedacht aan Servianus, die de man van zijn zuster en een 90 jaar oude man was. Maar nadat hij in zijn landgoed Tivoli door een bloeding bijna aan zijn eind was gekomen, dwong hij Servianus te sterven, opdat hij hem niet overleefde en keizer was. Men zegt dat Servianus de goden daarom dringend heeft gesmeekt: 'Slechts dit, o goden, smeek ik jullie dringend: verleng het leven van Hadrianus, zelfs als hij naar de dood verlangt.' Ook veel anderen zijn gedood, ofwel openlijk ofwel door een hinderlaag. Tenslotte besloot hij Antoninus, die later 'Pius' is genoemd, als zoon en opvolger te adopteren.Dergelijke woorden zijn, zoals wordt overgeleverd, door Hadrianus tegen hem gezegd: 'Het lot is vaak onrechtvaardig, omdat het aan zeer goede mannen of geen of zeer slechte zoons geeft. Nu heb ik besloten omdat er voor mij geen zoons zijn geboren, jou, Antoninus, te adopteren. Want, als er voor mij een zoon zou zijn/ was geboren, zou hij niet beter zijn geweest dan jij. Tenslotte is Hadrianus door zo'n grote afkeer van het leven aangedaan/getroffen, dat hij beval hem met een zwaard of met vergif te doden. Antoninus echter vroeg om de ziekte gelijkmoedig te verdragen. Tenslotte is hij door een bloeding gestorven en men levert over dat de senatoren hem zozeer haatten, dat ze wilden dat zijn besluiten ongeldig werden. En Hadrianus zou ook niet goddelijk zijn genoemd, als Antoninus dat niet had/zou hebben gevraagd. Velen menen dat Antoninus daarom 'Pius' is genoemd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27