Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 29, tekst A: Hadrianus Graeculus (versie 1)

Hadrianus Graeculus = Het Griekje Hadrianus

Hadrianus droeg al eerste van de keizers volgens Griekse gewoonte een baard. Van kinds af aan was hij al bezeten van Griekse studies en zijn doen en laten was daarop zo gericht, dat hij door sommigen 'het Griekje' werd genoemd. Men levert over, dat hij zeer belangstellend was voor gedichten en literatuur en andere kunsten. Hij was zo begerig om roem te verwerven, dat hij boeken over zijn leven schreef. Aan zijn ontwikkelde vrijgelatenen droeg hij op om deze boeken onder hun namen uit te geven. Ook schreef hij voor zeer veel mensen die door hem bemind werden, liefdesgedichten. Men zegt dat Hadrianus niet alleen van vrouwen, maar ook van jongens en jongemannen hield. Het meest hartstochtelijk hield hij van AntinoŘs. AntinoŘs was een jongeman uit BithyniŰ, met een uitzonderlijke schoonheid en een atletisch lichaam. Hadrianus verloor zijn AntinoŘs, terwijl hij op de Nijl voer, en hij huilde om hem als een vrouw. AntinoŘs was toen ongeveer twintig jaar oud. Men levert over dat hij van het schip is gevallen en verdronken is. Anderen zeiden dat AntinoŘs vrijwillig zijn leven had opgeofferd voor Hadrianus wegens een zeker orakel. Want het orakel had gezegd: 'Het leven van de keizer zal worden verlengd, als iemand zijn leven voor hem zal hebben opgeofferd.' De Grieken erkenden AntinoŘs als god, terwijl ze zeiden dat door hem orakels werden gegeven. Men zegt herhaaldelijk dat Hadrianus zelf deze orakels heeft opgesteld. Tenslotte is er een ster gezien, waarvan de sterrenwichelaars zeiden dat het AntinoŘs was. Hadrianus stichtte op die plaats waar AntinoŘs getorven was, een stad, die hij 'Antinopolis' heeft genoemd. Bovendien plaatste hij om AntinoŘs te eren over de hele wereld op de fora en in de tempels standbeelden van hem.