Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 26, tekst B: taaloefening C

1. Velaeda non dixit Germanos agmen Romanorum in itinere oppressuros esse.
Velaeda zegt niet dat de stoet van de Germanen de Romeinen op de weg zullen onderdrukken.

2. Deos Germanis victoriam daturos esse clarum erat.
Het was duidelijk dat de Goden de overwinning aan de Germanen zouden geven.

3. Auxilium sibi venturum esse Romani frustra sperabant.
De Romeinen hoopte tervergeefs dat hulp aan hen zou komen.

4. Omnes exspectabant Batavos Civile duce Romanos caersuros esse.
Allen verwachten dat de Batavan de Romeinen zouden doden.

5. Castris deletis Romani Civili se dedent. (dedo = overgeven).
Nadat het legerkamp verwoest is, zullen de Romeinen zich overgeven aaan Civiles.