Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 25, tekst C

Velen geloofden weliswaar dat die brand toevallig was ontstaan. Maar toch bleef het gerucht dat de brand door Nero was bevolen. Want Nero scheen, zeer begerig naar de grootste roem, een nieuwe stad te willen stichten genaamd: Neropolos. Dus beschuldigde Nero, om het gerucht de kop in te drukken, de Christenen en trof hen met zeer bijzondere straffen. Ze waren gehaat bij het volk wegens een nieuw geloof. Daarom zijn eerst zij, die bekenden dat ze Christenen waren, opgepakt. Daarna werd op aangifte van hen, een zeer grote menigte schuldig bevonden. Zij kwamen om op de volgende manier: sommigen werden verscheurd door honden, nadat ze waren bedekt met huiden van wilde dieren, anderen werden gekruisigd, weer anderen werden na zonsondergang als fakkels verbrand. Nero had zijn park voor dit schouwspel aangeboden. Hoewel de Christenen schuldig waren en de wreedste straffen verdienden ontstond er toch medelijden omdat ze niet vanwegen het algemeen belang, maar vanwege de wreedheid van n persoon werden vermoord.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 8