Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 22, tekst B: taaloefeningen

1.Militibus convocatis - nadat de soldaten bijeengeroepen waren
2.Augusto iubente - terwijl Augustus beval
3.Caesare ocisso - nadat ceasar gedood was
4.Feminis flentibus - terwijl de vrouwen huilden
5.Vate confirmante - nadat de ziener bevestigd had
6.Urbe capta - nadat de stad was ingenomen
7.His relatis - terwijl dit was gerapporteerd
8.Exercito incluso - nadat het leger was opgesloten
9.Varo negante - terwijl varus ontkende
10.Nullo iuvante - terwijl er niks werd bevolen
11.Consule haec dicente - terwijl deze consul zei
12. Varo prodito - nadat Varus was veraden
13.finibus defensis - de gebieden waren verdedigd
14. hostibus interficientibus - nadat de soldaten waren gedood/vermoord
15.Sociis proditis - nadat de vrienden waren veraden
16. servo audacter pugnante - terwijl de slaaf dapper was bevochten
17.telis fractis - nadat het werptuig was gebroken
18. curis ablatis - nadat de zorg was weggenomen
19.virtute aucta - nadat de deugd was vermeerderd
20. equitibus occisis - nadat de ridders waren gedood
21.ea coacta - nadat die dingen waren gedwongen

B.
1. Nadat de stad was ingenomen, schreewden de vijanden het van vreugde uit
2. De vijanden steken de ingenomen stad in brand
3. Nadat Varus was overwonnen, is een bode naar Augustus gestuurd
4. Het hoofd van de overwonnen Varus is naar Augustus gestuurd
5. Nadat de rivier voorbijgetrokken was, hebben zij een legerkamp geplaatst.
6. Hij las het boek dat verkregen was
7. Nadat het vaderland was verraden,doodde hij zichzelf
8. Hij huilde, nadat het hoofd gezien was.

C.
1. Nadat het teken was gegeven, deden wij een aanval
2. De Galliƫrs verlieten de niet ingenomen stad
3. Nadat de stad was ingenomen, staken de Vijanden alle huizen in brand
4. Nadat deze woorden gezegd waren, was hij blij
5. Octavianus vernam een groot teken, nadat de naam van Augustus was verkregen.
6. Caesar was gedood tijdens de burgeroorlog, maar tenslotte werd Octavianus tot leider gemaakt.
7. Arminius verwachtte de gemaakte hinderlaag door de bereikte Romeinen.
8. De door het consulaat gegroete burgers keerden terug naar huis.
9. Varus geloofde de waarschuwing voor Arminius toch door zijn vriend/
10. Door de legioenen is de verloren leider geschokt door pijn

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27