Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 20, tekst C: Taaloefening B

A-B
1-7: het terugkerende cohort.
2-4: de begane misdaad
3-9: door de verbiedende wet
4-1: de uitgedoofde lichten
5-8: voor de bevolen soldaten
6-2: het groetende meisje
7-3: van de gezonden broers
8-10: de roepende moeders
9-6: de overwonnene koningen
10-5: de antwoordende slaven