Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 20, tekst B: taaloefeningen (versie 2)

1. overwonnen zijnde
2. verbonden zijnde
3. gooiend
4. beschermd zijnde
5. aanschouwd zijnde
6. bevolen zijnde
7. ziend
8. gevonden zijnde
9. bevelend
10. antwoordend
11. overwinnend
12. uitgedooft zijnde
13. gemaakt zijnd
14. opgewekt zijnd
15. zeggend
16. gestuurd zijnd