Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 20, tekst B: taaloefeningen (versie 1)

A
1. overwonnen zijnde
2. verbonden zijnde
3. gooiend
4. beschermd zijnde
5.gezien zijnde
6. bevolen zijnde
7. beschouwend
8. gevonden zijnde
9. bevelend
10.antwoordend
11. overwinnend
12.vernietigd zijnde en uitdovend zijnde
13. gemaakt zijnde
14. opgewekt zijnde
15. zeggend
16. gezonden zijnde

B
2. de overwonnen bondgenoten
3. de overwonnen vijanden
5. de gegooide stenen
6, de gebluste vuren
8. de geziene stad
11. van de overwinnende romeinen
12. de verschrikte aanvoerder

C
1. zijn drinken het door de vader gegeven water
2. de gevonden aanvoerder groette Caesar blij
3. de overwonnen vijanden zijn door onze soldaten gedood
4. nadat pompeius was overwonnen probeerde hij te vluchten
5. Het hoofd van de gedoode Pompejus is naar Caesar gezonden
6. Hoewel hij was bevolen weg te gaan bleef hij in de stad

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27