Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 19, tekst C: taaloefeningen

A.
1. ik werd bang gemaakt
2. jullie worden gegroet/word gegroet!
3. ik word gestuurd
4. jij wordt genomen
5. gegroet worden
6. wij werden gegroet
7. bang gemaakt te worden
8. jullie worden gehoord/word gehoord!
9. jij wordt gehoord
10. genomen te worden
11. zij worden genomen
12. jullie werden gegroet

B.
1. jij werd gegroet
2. jullie werden bang gemaakt
3. jij was genomen
4. ik was gestuurd
5. bang te werden gemaakt
6. zij werden gehoord
7. het was gestuurd
8. wij werden gestuurd
9. te werden gehoord
10. zij zijn genomen
11. hij is gehoord
12. jullie zijn gestuurd

C.
De vormen die in de conjunctivus passief imperfectum staan, zijn:
- 1. salutaretur (hij werd gegroet)
- 5. toleraremini (jullie werden verdragen)
- 13. incenderetur (het werd in brand gestoken)
- 17. adduceretur (hij werd gebracht naar)
- 20. interficerentur (hij werd gedood)
De vormen die in de conjunctivus plusquamperfectum staan, zijn:
- 3. auditus esset (hij was gehoord)
- 7. consumpta essent (zij waren verbruikt)
- 15. territi essmus (wij waren bang gemaakt)

D.
De conjunctivus-vormen zijn aangegeven met een '(C)'
1. hij werd omhooggehouden
2. hij was de misdaad begaan (C)
3. het is overgebracht
4. zij waren meegesleurd
5. jij wordt verbruikt
6. jij werd gebracht (C)
7. hij werd beeĆ­ndigd
8. hij werd genomen (C)
9. jullie worden verwacht/word verwacht!
10. gevormd te worden
11. ik word beschermd
12. verdreven worden
13. wij werden uitgenodigd (C)
14. hij wordt begonnen
15. zij werden veroverd
16. wij waren gegrepen

F.
1. Aan Caesar vertellen zij dat een groot aantal soldaten door de Galliƫrs waren gedood.
2. Het is nodig dat aan jullie een mooi geschenk wordt gegeven.
3. Ik beval, zodat de soldaten in alle richtingen werden gestuurd.
4. Jullie waren verschrikt door het droevige en verschrikkelijke noodlot van de soldaten.
5. Wij werden door grote aantallen van de barbaren onderdrukt, dat wij vluchtten.
6. Het geld van de heerser was door de slaaf gegrepen.
7. Hoewel jullie al vaak door mij waren gewaarschuwd, is Ambiorix toch uitgenodigd.
8. Veel boerderijen werden verwoest, al het graan werd verbruikt, de buit werd uit alle plaatsen gevoerd.
9. Aan de Eburonen was zo'n kleine buit achtergelaten, dat ze vluchtten.
10. Caesar verneemt dat zijn soldaten door de vijanden zijn verschrikt en in verwarring gebracht zijn.
11. Zij waren zeer bang, dat de misdaad door hen was begaan.
12. Zij gingen een gevecht aan, om te voorkomen dat de buit werd geroofd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.936

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 3