Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 26, tekst B

Mijn geest voorspelt dat de goden jou de overwinning zullen schenken. Ik zeg dat u met uw Bataven Castra Vetera zal bezetten. Wat zal er gebeuren? Levensmiddelen zullen ontbreken aan de Romeinen in het legerkamp. Wanneer zij hun lastdieren en paarden en andere dieren hebben opgegeten. Zullen zij daarna struiken, bomen, wortels en grassen eten. Tenslotte zullen zij gezanten sturen naar jou over hun lijfsbehoud. Dit voorspel ik en u zal hen het volgende antwoorden: “Als jullie ons trouw hebben gezworen, zal ik jullie lijfsbehoud geven. Zodra ik jullie wapens, geld en bagage heb gekregen, zullen jullie veilig het legerkamp kunnen verlaten.” Ik zie dat de Romeinen zonder wapens met een garnizoen van de Bataven het legerkamp zullen verlaten. Wat gebeurt er nu? Ik weet het niet.. Het is niet duidelijk.. Mannen staan op het punt te vechten.. Germanen.. Mannen die van plan zijn te vluchten.. Romeinen.. Vlammen.. Het legerkamp brandt! Toen zweeg Valaeda, Ze beëindigde haar voorspelling. Nadat Civilis deze woorden had gehoord, besloot hij Castra Vetera te belegeren. Later bleek dat Valaeda de toekomst had voorzien. Want alles gebeurde zoals de vrouw had voorspeld.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27