Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

De dood van Tiberius

1.Er was een arts, bekend om kunst, Charicles genaamd, die Tiberius soms advies gaf over zijn gezondheid. Hij ging weg van een diner, waar Tiberius ook aanwezig was en pakte, zogenaamd uit beleefdheid, de hand van Tiberius vast en voelde aan zijn pols.
5. Niets ontging aan de keizer: want Tiberius - het was onzeker of hij beledigd zijn woede onderdrukte - beval de maaltijd opnieuw te laten beginnen. hij liet de maaltijd extra lang duren, als het ware ter ere van vrienden die weggingen.
Toch vreest Charicles dat de oude man binnen twee dagen sterft, en zo zei opzichter Macronius: 17 April zien zij hem sterven.
10. En zo is Caius Caesar bereid op het nemen van de macht, wanneer plotseling een of ander bericht de stem en het gezichtsvermogen van Tiberius deed terugkeren. Paniek nam dezelfden en ieder was bedroefd of ziek van geen kwaad bewust. Marco beval dat de oude man onverstoorbaar onderdrukt werd onder een stapel van vele kledingstukken en ging weg uit de slaapkamer. Zo eindigde het leven van Tiberius na zijn 78e levensjaar.
15. Over wiens dood het volk zo blij was, zodra dat bij het eerste bericht uiteenrenden terwijl ze Tiberius schreeuwden. Anderen smeekten moeder aarde en de zielen der doden omdat ze geen enkele woonplaats aan Tiberius gaven, tenzij ..?

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 8