Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 35, tekst B

Toen wij, zowel ik, keizer Constantijn, alsook ik, keizer Licinius, voorspoedig bijeengekomen waren, behandelden wij alle dingen die betrekking hadden op de belangen en de veiligheid van de staat/van het volk. Wij vonden dat vooral deze dingen geregeld moesten worden, opdat wij aan de christenen en aan allen de vrije mogelijkheid geven om godsdienst te beoefenen, die ieder wil. Ook besloten wij dat besluiten verwijderd moeten worden, die onjuist en in strijd met onze mildheid schenen, zo-/opdat iedereen nu vrij en zonder beperking en zonder enige angst of last het geloof van de christenen kan belijden. Ook aan anderen is een even open en vrije mogelijkheid van religie toegestaan, zoals past bij de rust van onze tijd, opdat bij het vereren dat wat ieder gekozen heeft, vrijheid geniet.