Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 29, tekst C

Civilis verdeelde de legermacht van de Bataven in twee delen en zei dit:
"Bataven, luister naar mij! In deze nacht zal ons werk worden voltooid! De
Romeinse heersers zullen door de Bataafse slaven worden overwonnen! Nu geef ik
jullie deze opdrachten: sommigen van jullie zullen stiekem het legerkamp
binnengaan en de scheerlijnen van de tenten doorsnijden. Daarna zullen de
Romeinen, bedekt door tenten, door jullie, de Bataven, gemakkelijk worden
gedood! Anderen zullen de vloot in verwarring brengen en zoveel schepen
wegslepen als ze kunnen!
En let vooral op dit: Pakt het admiraalsschip, waarop Cerialis zich bevindt,
want ik wil hem als krijgsgevangene. Cerialis! Ik spreek je toe, hoewel jij
afwezig bent en ik zeg jou dit: in deze nacht zal jij door ons worden gepakt, in
deze nacht zal jij worden beroofd van je gezag, aanzien en vrijheid, jij, de
meest trotse Romein zult onze slaaf zijn!
Deze nacht zullen we worden bevrijd, want de Romeinse legioenen zullen worden
weggejaagd! Mijn soldaten, ik zeg jullie: Jullie zullen de overwinnaars zijn en
jullie zullen worden beschouwd als hoogste roem waardig!"

Nadat deze woorden waren gezegd, hebben de Bataven de bevelen van de leider
uitgevoerd. Terwijl geen enkele wachter hen verhinderde, gaan zij het legerkamp
binnen en snijden de scheerlijnen door. Veel Romeinen zijn uit hun slaap gewekt
en gedood.
Cerialis echter, is gered door de vergissing van de Bataven. Hij was immers niet
op het admiraalsschip, maar hij bracht de nacht door in het kamp met een zekere
Germaanse vrouw.
Plotseling door het grootste geschreeuw opgewekt, is hij slaapdronken en bijna
naakt niet herkend door de Bataven. Later rechtvaardigden de wachters hun
plichtsverzuim met het schandelijke gedrag van de leider, alsof hij hen had
bevolen stil te zijn, opdat zij zijn rust niet in de war brachten. Toen zo de
signalen en stemmen achterwege waren gebleven, zijn zij in slaap gevallen. De
Bataven trokken het admiraalsschip over de rivier de Lippe als geschenk voor
Velaeda.