Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 28, tekst D - taaloefening

A
1. nom.ev. impetus saevissimus de wreedste aanval
2. acc.mv. legiones optimas de beste legioenen
3. abl.ev. flumine proximo met/door de dichtstbijzijnde rivier
4. gen/dat.ev. en nom.mv. amicitiae infelicissimae van/aan/voor de ongelukkigste vriendschap, de ongelukkigste vriendschappen
5. dat/abl.mv. carminibus maestissimis aan/voor/met/door de droevigste gedichten
6. acc.mv. duces honestissimos de fatsoenlijkste aanvoerders
7. gen.mv. rerum maximarum van de grootste zaken

B
1. Terwijl hij zeer mooi zong, keek Nero naar de brand van de stad.
2. Op geen enkele plek kunnen jullie meer vrij(uit) spreken dan in Athene.
3. Zij verdedigden zich zo dapper mogelijk.
4. Door de schijn der dingen worden wij makkelijker bedrogen.
5. Breng zo snel mogelijk hulp, bondgenoten!
6. Nero besloot een zo groot mogelijke menigte Christenen te straffen.
7. (Elke van) beide legers vocht zeer fel.
8. Spreken is goed, zwijgen is soms beter.
9. Claudius bestuurde de Romeinse staat zeer wijs.
10. Waarom Nero die mensen zo wreed had gedood, wisten zij niet.

WW
1. zodra hij ontsnapte
2. zij hadden bekend
3. het is aangeboden
4. zij hebben vastgehecht
5. zij zijn geleid/geregeerd
6. omdat hij verlaten was
7. omdat hij verlaten was (volgens de mening van het onderwerp van de hoofdzin)
8. zij zijn gaan zitten
9. hoewel jullie hebben bedekt/beschermd
10. zoals (het) gedaan is