Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 28, tekst D

Velen geloofden weliswaar dat deze brand toevallig is ontstaan, maar toch bleef het gerucht dat de brand door Nero was bevolen.
Want Nero scheen, zeer begerig naar de grootste roem, een nieuwe stad te willen stichten genaamd "Neropolos".
Dus beschuldigde Nero, om het gerucht de kop in te drukken, de Christenen, en gaf hen een zeer bijzondere straf. Deze werden gehaat
door het volk wegens een nieuwe bijgeloof.
Eerst zijn zij opgepakt, die bekende dat ze Christenen waren.
Daarna, op aangifte van hen is een grote menigte schuldig bevonden. Ze zijn omgekomen op deze manier.
Sommige, bedekt door de huiden van wilde dieren, zijn verscheurd door honden, anderen zijn gekruisigd, en anderen werden na zonsondergang als
fakkels verbrand. Nero had zijn park aangeboden voor dit schouwspel, maar er werd medelijden opgewekt, omdat de mensen
- zoals scheen - die schuldig waren, en de wreedste straffen verdienden, werden gedood, niet vanwege het algemene belang,
maar voor (door) de wreedheid van één.