Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 28, tekst C

Er volgde een zwaardere en gruwelijkere ramp dan allen, die voor deze stad door het vurig geweld zijn gebeurd. Sommige schrijvers hebben overgeleverd dat er een brand is bevolen door Nero, omdat hij een grotere ruimte voor zijn nieuwe huis verlangde.
De brand was ontstaan in dat deel van de stad waar de meeste winkels met stoffen waren, die meteen vlam vatte.
Het vuur is door de snelle wind zo snel voortgegaan, dat het vooruitliep op alle hulpmiddelen. Bovendien werden zij, die het
probeerden te blussen, door de nauwe en bochtige weg belemmert. Nero is echter niet eerder naar de stad teruggekeerd, dan hij
hoorde dat het vuur dichtbij zijn huis was. Hij stelde voor het dakloze volk het veld Mars en zijn eigen park open, en bouwde
noodhuizen om de menigte te ontvangen. Ondertussen ging het gerucht in de stad dat Nero, terwijl hij naar dit vuur keek en
zich verheugde over de mooie vlammen, zong over de val van Troje. Pas op de zesde dag is een eind gemaakt aan de brand.
Alleen vier van de veertien wijken waarin Rome was verdeeld bleven ongedeerd.
Behalve een groot aantal flatgebouwen, zijn ook de huizen van vroegere koningen en leiders afgebrand, en de zeer oude tempels
van goden, en al wat gedenkwaardig was.