Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 26, tekst C

Er was eens een dokter, bekend door zijn vaardigheid, genaamd Charicles, die Tiberius soms adviezen verschafte over zijn gezondheid.

Hij vertrok van een of andere diner waar ook Tiberius aanwezig was, en hij gaf, zogenaamd uit beleefdheid, een hand aan
Tiberius. Maar dit ontging de keizer niet. Die dacht dat door hem zijn hartslag was getest, en beval dat het diner
opnieuw begonnen werd. Hij liet de maaltijd lang duren, als het ware ter ere van zijn vertrekkende vriend.
Charicles vreest toch dat de oude man binnen 2 dagen zal sterven, en zei zo tegen Macro. Zij geloofden dat hij de 16e
maart gestorven is. En Gaius Caesar was al bereid de macht te pakken, toen plotseling iemand meldde dat de stem en gezichtsvermogen
voor Tiberius terugkeerden. Paniek pakte ieder, en ieder deed zich bedroefd voor alsof ze zich van geen kwaad bewust waren.
De onverstoorbare Macro beval dat de oude man werd onderdrukt door een stapel van veel kleding, en ging weg uit de
slaapkamer. Zo eindigt Tiberius zijn leven in zijn 78e levensjaar.
Het volk was zo blij door zijn dood, dat ze bij het eerst bericht uiteenrennend "Tiberius in de Tiber" uitriepen. De anderen
smeekten moeder aarde en de zielen der doden om niet aan de dode Tiberius een plaats te geven behalve onder de goddeloze.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27