Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 26, tekst B

Er kwamen veel mensen bijeen, omdat onder het keizerschap van Tiberius niet vaak spelen werden gegeven: Mannen en vrouwen van elke leeftijd. Want wie van de mensen was niet begerig naar dergelijke schouwspelen? Toen allen in het amfitheater zaten, klinkt/klonk plotseling een enorm gekraak, (en) er wordt/werd een luid geschreeuw aangeheven. Kijk, het volgepakte gevaarte stort/stortte in en sleept/sleepte de enorme menigte omlaag/de diepte in en bedelft/bedolf hem.Zelfs zij die rondom erbij stonden, worden/werden bedolven. Die mensen die meteen gestorven waren, ontsnapten aan een ongelukkige doodsstrijd. Want wie waren meer beklagenswaardig dan zij, die, nadat een lichaamsdeel was afgerukt, nog leefden? Mensen die hun vrouw of kinderen zochten, probeerden hen overdag door hun uiterlijk, (en) 's nachts door hun stemmen te herkennen.Ze waren onzeker van welke vrouw, (en) van welke man het gejammerwas.Toen de instortingen verwijderd begonnen te worden, rende iedereen samen naar zijn doden, om hen in een omarming vast te houden en kussen te geven. Vaak vochten ze met elkaar, als er een lichaam met verminkt gezicht was gevonden. Want ze wisten niet van wie het lichaam was. Deze ramp evenaarde een nederlaag in/van enorme oorlogen. Meer dan 20.000 mensen waren omgekomen. Bij senaatsbesluit is Atilius verbannen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27