Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 22, tekst A

Nadat de Romeinen hun wapens op de grond neer hadden gelegd, wat gebeurde er? Terwijl door Ambiorix het gesprek wordt gerekt, worden ze langzamerhand omsingeld. Toen riep Sabinus die plotselling de list van Ambiorix begreep uit: "Pas op! Wij worden door de Galliėrs omsingeld." Maar deze woorden werden te laat uitgeroepen. Allen werden gedood. Toen schreeuwden de galliėrs echter volgens hun gewoonte om de overwinning, ze gilden en tegelijkertijd worden de rijen van de Romeinen door hen in verwarring gebracht. Daar word Lucius Cotta gedood, terwijl hij uitroept: "Krijgsmakkers, jullie worden gedood, tenzij jullie vechten voor je leven." Maar tegelijkertijd word echter een groot deel van het leger gedood. Verlaten probeerden ze zich terug te trekken naar de legerkampen, waarvan ze weg waren gedaan. De overige proberen zich terug te trekken in het legerkamp vanwaar ze uit zijn gekomen. Van hen gooit de vaandeldrager omdat hij door veel vijanden in het nauw word gebracht de vaandel over de muur. Zelf werd hij, terwijl hij voor het legerkamp dapper vocht, gedood. Zij die in het legerkamp aankwamen, konden de aanval met moeite doorstaan, tot aan de nacht. Dezelfde nacht hebben allen zichzelf gedood, omdat ze wanhoopten aan de redding.