Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Werkboek p. 116/117: Herhalingsoefeningen

A. Bellum-onz-het wapen
urbs-mnl-de consul
filia-vrl-koningin
urbs-vrl-vrede
filia-mnl-boerin
urbs-vrl-dood
bellum-onz-goud
dominus-mnl-jongen
urbs-mnl-ouders
nomen-onz-misdaad
filia-vrl-gevecht
dominus-mnl-spel
urbs-mnl-rechter
dominus-mnl-man
urbs-mnl-rechter
dominus-mnl-man
bellum-onz-legerkamp
urbs-mnl-vijand
dominus-mnl-akker
filia-vrl-ongeluk
nomen-onz-lichaam
urbs-mnl-bewaker

B. nom ev
nom/abl ev
nom/acc mv
dat/abl mv
abl ev
gen/dat ev nom mv
dat ev
gen mv
dat/abl ev
acc ev
nom/acc mv
abl ev
gen ev
nom/acc ev
dat/abl mv
dat/abl mv

C. ontbreekt

D. e fluvio omniuit elke rivier
in urbem pulchram naar de mooie stad
in urbe pulchra bij de mooie stad
ad portam altam naar de hoge poort
inter milites fortes tussen de dappere soldaten
cum sorore alia met de andere zuster?
ab civibus liberis door de vrije burger
sine parte magna zonder het grote deel
circa castra Romana rondom het romeinse legerkamp
super muros longos-bovenop de lange muur
de bello crudeli over de wrede oorlog

E. salutant zij groeten
salutabam-ik groette
mittit-hij zendt
audis-jij hoort
audivisti-jij hebt gehoord
terrueram-ik had gegroet
terre-groet!
salutaveramus-wij hadden gegroet
terruerant-zij hadden gegroet
miseram-ik had gezonden

F.p=ik heb begeerd naar
hij had genomen
ik drink hij dronk -p
hij deed
wij hadden toegevoegd
zij hadden gedaan
jullie kopen
hij vergeeft
jij begint
ik had beveeld
jullie hadden geplaatst
te hebben gebracht
vraag!
jij doet gewoonlijk
p=jij hebt bereikt
te afwezig zijn
hij komt samen, hij kwam samen
jij begon
wij begonnen
te hebben gegooid
zij zijn geweest
hij begon
hij bleef
dood!
hij geeft terug
hij gaf terug
zij hadden bang gemaakt
ik verbrak
hij staat
wij hadden gegeven
jullie hebben gekocht