Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 17, tekst B: Taaloefeningen

B:
...

D:
1. 'Nachts is de schaduw van Tiberius naar zijn broer gekomen en zei hem: 'Slaap niet! Ik ben gekomen, nu is jouw lot het volk te beschermen!'
2. Gaius vraagt hulp aan zijn makkers en samen met hen heeft hij de Aventijn bezet.
3. De consul twijfelde niet, maar is meteen met de zijnen naar de berg gegaan.
4. Toen veel van jou te gronde gingen, meende Gaius toch dat hij kon vluchten.
5. Toen de soldaten probeerden hen vast te pakken, beval Gaius zijn slaaf hem te doden.