Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 14, tekst C: taaloefeningen en grammatica

Grammatica Tekst 14C
1. r.2/3 se (S) scire causam (O) publicae pestis et indicare velle.
r.4/5 feminas nonnullas (S) venena (O) parare, et sic civitatem (O) perdere velle.
r.6/7 se (S) paratam esse senatores (O) et consules (O) ad istas matronas ducere
r.7 eos (S) feminas (O) manifesto deprehendere posse.
2. r.11 potiones esse (dixerunt)
r.11/12 eas bibere (iussit)
r.13/14 se esse (dixerunt)
r.16/17 consules comprehendisse (et) damnavisse (tradunt)
3. r.1 acc. ev. : ad + acc.
r.2 gen. ev. : van bezit
r.6 acc. mv. : ad + acc.
r.9 abl. mv. : cum + abl.
r.10 abl. mv. : ex + abl.
r.12 abl. mv. : van reden
r.13 nom. mv. : onderwerp
r.14 acc. mv. : lijd. vw.

Taaloefeningen tekst 14C
A.
1. Zij hoorden dat de overwinnaars de ongelukkige bodes hadden gedood.
2. Zij horen dat de bewakers alleen de jonge man hebben gedood/dat de jonge man alleen/in zijn eentje de bewakers heeft gedood.
3. Hij berichtte dat de weldaad van de koning zijn eigen vrouw zeer had verward.
4. Hij zegt dat hij een bijzonder/opvallend standbeeld heeft gezien.
B.
1. Milites dixerunt se famem non ferre
De soldaten zeiden dat zij de honger niet verdroegen
2. Dico me pretium maximum rogare
Ik zeg dat ik de hoogste/zeer hoge prijs vraag
3. Servus dixit se dona ferre
De slaaf zei dat hij geschenken droeg/bracht
4. Dicis te Romanam esse
Jij zegt dat jij een Romeinse bent
C.
1. Het is jullie toegestaan naar het huis van onze vader te gaan.
2. Hij bevestigde, dat de oorlog door hem was voorbereid.
3. Zij weten, dat zij goud van ons kunnen krijgen.
4. Zij willen, dat ik bij moeder, (en) dat jij bij vader blijft.
5. Wijze mensen weten, dat de liefde alles overwint.