Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 14, tekst C Taaloefening A+B

A:
1. victores - Zij hebben gehoord dat de overwinnaars de ongelukkige bodes hadden gedood.
2. custodes - Zij horen dat de bewakers de jongeman als enige hebben gedood.
3. beneficium - Hij heeft berricht dat de weldaad van de koning zijn eigen vrouw zeer had verward.
4. se - Hij zegt dat hij een bijzonder standbeeld heeft gezien.

B:
1. Milites dixerunt se famem non ferre. - De soldaten zeiden dat zij de honger niet verdroegen.
2. Dico me pretium maximum rogare. - Ik zeg dat ik de hoogste prijs vraag.
3. Servus dixit se dona ferre. - De slaaf zei dat hij geschenken bracht.
4. Dicis te Romanam esse. - Jij zegt dat jij een romeinse bent.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27