Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 14, tekst C: De gifmengsters

1 Een zekere slavin kwam bij de politiecommissaris
Quintus Fabius Maximus en zei dat zij de oorzaak
wist van de algemene ziekte en (deze) wilde verraden.
Fabius legde de zaak onmiddellijk aan de consuls
voor, de consuls aan de senaat. Daarna zei de slavin
dat
5 sommige vrouwen gifdranken voorbereidden, en zo
de staat wilden te gronde richten. Zij voegde eraan toe
dat zij bereid was senatoren en consuls naar die vrouwen
te brengen, en zij verzekerde dat zij de vrouwen
op heterdaad konden betrappen. Spoedig vonden de
senatoren en consuls sommige vrouwen die kruiden
aan het bereiden waren. Bijna twintig vrouwen zijn
met de gifdranken naar
10 het forum gebracht. Toen twee van hen, Cornelia en
Sergia, zeiden dat de dranken gezond waren, beval de
slavin hen deze gifdranken te drinken. Door de woorden
van de slavin in verwarring gebracht leggen/
legden ze de zaak voor aan de overige vrouwen. En
alle vrouwen zeiden dat ze bereid waren hun dranken
te drinken. Nadat de vrouwen de dranken hadden
gedronken,
15 zijn allen gestorven door hun eigen gif(dranken).
Sommige schrijvers leveren over dat de consuls ook
andere vrouwen gevangen hebben genomen en bijna
170 hebben veroordeeld.