Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 12, tekst A: grammatica (versie 3)

1. in pace, in bello, a porta, cum discipulis, in animo
2.in castra, e parentibus, in protestate, cum Faliscis

3. agros= acc. meervoud na een voorzetsel

scelus= acc. enkelvoud lijdend voorwerp

imperatori= dat. enkelvoud meewerkend voorwerp

parentibus= abl meervoud na een voorzetsel

periculo= abl enkelvoud na voorzetsel

nobis= dat meervoud van bezit

toga= abl enkelvoud van middel

virgis= abl meervoud van middel