Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 17, tekst A

Cornelia leerde haar kinderen werkelijk-Romeinse deugden. Het staat vast, dat zij ’s avonds vaak haar zonen bij zich heeft geroepen en hun over de daden
van beroemde voorouders heeft verteld. Maar ook door haar levenswijze verschafte dezelfde vrouw hun een voorbeeld. Over haar sobere levenswijze vertelt een zekere Romein dit verhaal. Eens vroeg een vriendin haar: ‘Waarom heb je geen sieraden?’ Cornelia antwoordde niet, maar wachtte af, totdat haar kinderen uit school naar huis terugkwamen. Toen zei ze: ‘Kijk, dit zijn mijn sieraden, niet dezelfde als de jouwe.’ Maar Cornelia was niet gelukkig. Want zij verloor vele van haar dierbare kinderen. Tenslotte was er uit/van twaalf kinderen
slechts een dochter voor haar over. Maar Cornelia hield/leidde dezelfde manier van leven als vroeger, en probeerde gelijkmoedig haar lot te dragen.