Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 8, tekst A: Servius Tullius

De Romeinen hielden erg van hun koning Lucius Tarquinius. Zijn vrouw Tanaquil prees hem zo dat ze zei: " De Romeinen eren jou, omdat je altijd elke vijand hebt overwonnen. Vroeger hadden de Latijnen en de Sabijnen de gewoonte oorlog te voeren met de Romeinen. Maar nu leven zij dankzij jou in vrede." In die tijd woonde een kleine jongen genaamd servius Tulius in het paleis. Hij was van erg hoge afkomst. Zijn vader was vroeger koning van Corniculum en voerde oorlog met de Romeinen. Maar de Romeinen vermoordden hem. Daarom woonde de jongen nu bij de koning en de koningin van de Romeinen. Op zekere dag sliep de jongen in de rustige slaapkamer. Nadat de voedster binnen was gegaan begon zij verschrikt te roepen. Haar geschreeuw wekte allen. De koning en de koningin haastten zich naar de slaapkamer. Wat zagen zij daar?

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23