Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 8, tekst A - taaloefening

A:
1. amo - amas - amat - amamus - amatis - amant
2. teneo - tenes - tenet - tenemus - tenetis - tenent
3. intellego - intellegis - intellegit - intellegimus - intellegitis - intellegunt
4. invenio - invenis - invenit - invenimus - invenitis - inveniunt

B:
1. de mooie jongen - pueri pulchri
2. het wrede plan - consilia crudelia
3. de dappere mannen - fortis vir
4. zo'n vrouw - feminae tales
5. de Romeinse burger - cives romani
6. de Romeinse tempels - romanum templum
7. de verschrikkelijke nederlagen - clades terribilis / cladem terribilem

C:
1. patres vestros - jullie vaders
2. bella crudelia - de wrede oorogen
3. puerum parvum - de kleine jongen
4. clades tristis - de droevige nederlagen
5. viri crudeles - de wrede mannen
6. aquam multam - het vele water

D:
1. wij kwamen blij naar de stad
2. de jongens hebben de bange koning gedood
3. De tevreden Romeinen riepen: onze aanvoerder verliest nooit de hoop
4. nu begrijp ik de goden, hoewel ze vaak donkere woorden zeggen
5. veel mensen begeren grote roem
6. het eerste meisje is het huis binnengekomen
7. jij stuurde als enige een verdrietige nederlaag
8. jij hebt tevreden het gevecht verlaten

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23