Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 7, tekst B: taaloefeningen

A: Noteer alle verbuigingen van het praesens van de volgende vier werkwoorden. 1. Clamare- Clamaro- Clamas-Clamat-Clamatmus-Clamatis-clamant 2. Respondere- respondo-respondes-respondet-respondemus-respondetis-respondent 3.Fugere (fugio)-fugis-fugit-fugimus-fugitis-fugent 4. currere (curro)-curris-currit-currimus-curritis-currunt B: 1. confirmo - confirmas - confirmat - confirmamus - confirmatis - confirmant 2. habeo - habes - habet - habemus - habetis - habent 3. finio - finis - finit - finimus - finitis - finiunt C: milites fortes - de dappere soldaten dux crudelis - de wrede aanvoerder puellam immortalem - het onsterfelijke meisje filiae nostrae - onze dochters

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23