Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 2, werkboek

2.
Vriendschap Vijandschap
Jupiter Aeneas
Venus Aeneas Juno
Lavinia Aeneas
Aeneas Venus, Dido Dido, Turnus
Dido Juno, Aeneas Aeneas
Turnus moeder van Lavinia Aeneas

3.
W5: de Trojanen slepen het Trojaanse paard de stad in
W3: Aeneas ontvlucht met zijn vader en zoontje het brandende Troje
W7 Aeneas nadert [met zijn vriend Achates - deze is niet in het Tekstboek
genoemd !] de stad Carthago. Venus wijst naar vogels die de
vreemdelingen een teken lijken te geven
W6 Dido en Aeneas schuilen in de grot en sluiten elkaar in de armen
W1 de zelfmoord van Dido

W2 Aeneas bij de Sibylle
W4 het tweegevecht tussen Aeneas en Turnus; Aeneas staat op het punt
Turnus te doden
5a1 laetus blij
2 malus slecht
3 crudelis wreed
4 fortis dapper, sterk
6a Verschillen: het verhaal wordt alleen vanuit het standpunt van Kaat=Dido
verteld. Verder is het verhaal erg ingekort: belangrijke momenten uit het Dido-
Aeneas-verhaal worden weggelaten. Kaat werpt zich niet op een brandstapel.

Overeenkomsten: Dido wordt verliefd op Aeneas. Aeneas wordt geroepen
door zijn plicht.
7. Aeneas heeft zijn mensen naar Italiƫ gebracht en heeft daar de stad Lavinium
gesticht. Uiteindelijk zullen zijn nakomelingen Rome stichten.


Illustraties
1a Venus, Juno en Minerva
b Paris kijkt naar Venus, omdat hij haar de appel wil geven
2b links staan Anchises en Ascanius en twee Trojanen. Op het hoofd van
Ascanius verschijnen vlammen. De twee Trojanen proberen die te blussen.
Anchises heft van schrik zijn handen naar de hemel
3a aan de kleding, de schepen en de manier waarop Troje eruit ziet
b In het verhaal verschijnt Creusa aan Aeneas in de stad. Op de afbeelding staat
Creusa buiten de stadsmuren. Bovendien verschijnt zij in het verhaal alleen
aan Aeneas

4.
1. Aeneas ontmoet zijn moeder in een woud
2. Zijn moeder is afgebeeld als een bosnimf
3. Venus heeft een boog bij zich
5. Vooral de ongelukkige Dido, bestemd voor ellende, krijgt niet genoeg van de
aanblik, die haar van liefde doet gloeien.
Of:
Zij hangt met haar blikken, met haar gehele hart aan de jongen
6. Neen, want op de illustratie steekt Dido zichzelf dood. In de tekst wordt
gesuggereerd dat ze zichzelf in brand heeft gestoken
7. Op de afbeelding gebeurt het volgende:
- Venus vraagt Vulcanus om wapens voor haar zoon te maken (tekst A)
- In de grot werken Cyclopen aan de wapens (tekst B). Bovendien, als derde
stadium van het verhaal biedt Vulcanus het schild aan Venus aan

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27