Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 18, tekst A

Cornelia leerde haar kinderen de echte Romeinse deugden.
Het staat vast dat zij s avonds vaak haar zonen bij zich heeft geroepen en
hun heeft verteld over de daden van beroemde voorouders.
Maar ook door middel van haar eigen leefwijze stelde Cornelia
hun een voorbeeld.
Over haar soberheid vertelt een Romein het volgende verhaal.
Eens vroeg een vriendin haar:
Waarom heb je geen sieraden?
Cornelia gaf geen antwoord, maar wachtte totdat de kinderen uit school
thuiskwamen. Toen zei ze: Kijk, dit zijn mijn sieraden.
En hoezeer had zij het vaderland lief! Ja, meer nog dan haar eigen kinderen!

Toen namelijk de optimaten Gaius erg in het nauw brachten, vroeg zijn
moeder hem per brief zijn vijanden niet te gronde te richten. Zij schreef hem:
Dit kun je niet doen zonder schade aan onze staat. Zij bezwoer haar zoon
niet met een moordpartij op de vijanden het vaderland te vernietigen.
Tenslotte had zij van de twaalf kinderen nog maar een dochter over.
Maar Cornelia hield vast aan zon leefwijze dat zij haar verdriet niet liet zien.
Tegenspoed kon haar immers nooit van haar stuk brengen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23