Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 16, tekst B - taaloefening

A tendo, tetendi: tendere, tetendisse - strekken, hebben gestrekt/ streven naar, hebben naar gestreefd tolero: tolerare, toleravisse - verdragen, hebben verdraagd turbo: turbare, turbavisse - verwarren, hebben verward prohibeo: prohibere, prohibuisse - verhinderen, hebben verhinderd possideo, possedi: possidere, possedisse - bezitten, hebben bezit emo, emi: emere, emisse - kopen, hebben gekocht B 1. toevoegen 2. hebben getrild 3. hebben gewroken 4. hebben vermeerderd 5. hebben toegestaan 6. hebben verdreven 7. hebben overgegeven 8. hebben gewild 9. hebben aangeraakt 10. hebben gedwongen / hebben bijeengebracht 11. niet willen 19. hebben geantwoord 20. hebben opgehouden 21. hebben gegrepen 22. hebben gezegd 23. hebben weggenomen 24. samenkomen 25. kunnen 26. hebben gedragen C 1. Zij willen niet dat Hannibal naar de stad kijkt. 2. Wie van ons wil niet dat allen in vrede leven? 3. Hij zegt dat de burgers de gezant doden. 4. Hij zegt dat de burgers de gezant hebben gedood. 5. Hij zei dat de burgers de gezant doodden. 6. Hij zei dat de burgers de gezant hadden gedood. 7. Ik denk niet dat de vijand mij daar heeft gezien. 8. Wij leerden dat de Romeinen vele oorlogen hebben gevoerd. 9. Ik zei dat het besluit van de consul mij niet was bevallen. 10. De rechters vonden dat hij het vaderland benadeeld had. 11. Het is noodzakelijk dat hij er is geweest. 12. Hij wist dat hij ruiters in verwarring had gebracht. 13. Jij hebt ter herinnering gebracht dat ik een paard heb gekocht. D 1. Alle Romeinen vreesden toen zij hadden gehoord dat Hannibal naar Rome kwam. 2. Ik hoorde dat jij de oorzaak van de nederlaag niet kende. 3. Consul Fulvius besloot het kamp midden in de stad te zetten. 4. Wij hoorden dat jou vader drie slaven had gekocht. 5. Zij zeggen dat de angst voor Hannibal bij de Romeinen groot is geweest. 6. De consuls zeiden dat de storm het gevecht weer had verhinderd. 7. Hoewel ik jou vaak vroeg, wilde jij mij nooit uitnodigen. 8. Wij weten dat wij alles hebben geprobeerd. 9. Wij horen dat alle boeren hun akkers en huizen hebben verlaten en naar Rome zijn gevlucht.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.632

Nieuw afgelopen maand: 27

Gewijzigd afgelopen maand: 32