Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 15, tekst B: Hannibal bedwingt de alpen

Toen ze bij de bergkam in de Alpen waren aangekomen bleven zij daar twee dagen om uit te rusten. De sneeuwval veroorzaakte grote angst bij de vermoeide soldaten. Hoewel de stoet daarna traag voortging en allen de moed verloren, beval Hannibal te blijven staan. Om te voorkomen dat ze zouden wanhopen aan het behoud, toonde hij de soldaten de Italië en de Povlakte. Hij zei hen toen dat ze op deze manier niet alleen de muren van Italië overgingen, maar ook over die van Rome.

Daarna begon de stoet verder te gaan, maar de reis was veel moeilijker dan bij de beklimming, want bijna de gehele weg was steil, nauw en glibberig, zodat de een op de ander en mensen en lastdieren vielen. Zo kwamen ze daarna bij een steile en nauwe kloof, opdat een ongewapend soldaat zich met moeite kon laten zakken. Toen beval Hannibal de soldaten daar een weg aan de te leggen. Toen ze de bomen geveld hadden en een geweldige stapel van hout gemaakt hadden, staken ze die aan en goten azijn op de brandende stenen om ze te laten springen. Daarna maakten ze de kloof begaanbaar met gereedschap, zodat niet alleen de lastdieren, maar ook de olifanten konden afdalen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23