Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 12, tekst B - taaloefeningen

taaloefening A
1. bono civi - dat mv - aan de goede burger
2. puellis gravis - dat mv - aan de ernstige meisjes
3. puellarum gravium - gen mv - van de ernstige meisjes
4. femina fortis - nom ev - de dappere vrouw
5. ordinibus longis - dat mv - aan de lange rijen
6. meis iudicibus - dat mv - voor mijn rechters
7. crudele iudicium - nom mv - de wrede rechter
8. nostri agricolae - gen ev - van onze boer
9. iuvenibus pulchris - dat mv - van de mooie jongemannen
10. iuvenium optimorum - gen mv - van de hele goede jongeman

taaloefening B
1. fuerat - pqp - hij was geweest
2. cognoverat - pqp - hij had gekend
3. posuisti - perf - jij hebt gekund
4. possum - pr - ik kan
5. fac - geb. wijs - maak
6. cogitaverum - pqp - wij hadden gekund
7. potuimus - pqp - ik had gedacht aan
8. accidit - pr/perf - het gebeurt/het is gebeurd
9. it - pr - hij gaat
10. eratis - imp - jullie waren
11. es - geb. wijs - jij bent/jij moet zijn
12. timuerant - pqp - zij hadden gevreesd
13. movemus - pr - wij bewegen
14. constitit - perf - hij is blijven staan
15. dimittebam - imp - ik stuurde weg
16. afuistis - perf - jullie zijn afwezig geweest
17. manete - geb. wijs - blijft
18. cupiveramus - pqp - wij hadden verlangd
19. poteras - imp - jij kon
20. egerat - pqp - hij had gedaan

taaloefening D
1. cum amacis suis ambulavit: samen met zijn vrienden heeft hij gewandeld.
2. sine auxili nostro hostem vicit: zonder onze hulp heeft hij de vijand overwonnen.
3. dei in templis pulchris habitant: de goden wonen in mooie tempels.
4. de pugnis crudelibus narravit: hij heeft over de wrede gevechten verteld.
5. ex civitate sua hostem expulerunt: zij hebben de vijand uit zijn eigen staat verdreven.
6. post nocte onga dumum it: hij gaat na een lange nacht naar huis.
7. in urbe Romana habitabat: hij woonde in de Romeinse stad.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23