Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 15, tekst A : De eed van Hannibal (versie 1)

Toen de jongen Hannibal bijna 9 jaar was, nam zijn vader Hamilcar het plan op om het leger naar Spanje over te brengen. Hij kwam bij de tempel met zijn eerste zoon om te offeren. Daar vroeg Hannibal aan vader om hem ook mee te nemen naar Spanje. Toen bracht Hamilcar zijn zoon naar het altaar en dwong hem een eed te zweren: '"zodra het in je leeftijd kan, zijn de vijanden het Romeinse volk: Mijn zoon, Ik ben boos omdat onze eilanden Sicillië en Sardinië nu onder bevel zijn van het Romeinse volk: de Romeinen hebben die immers tijdens de oorlog met bedrog afgepikt. Raak nu het altaar aan en zweer nooit in vriendschap met de Romeinen te zullen zijn." De jongen raakte daarna het altaar aan en zwoer, zoals zijn vader beval. Hannibal gedroeg zich gedurende zijn hele leven zo, dat hij de gevaarlijkste was van de tegenstanders van het Romeinse volk.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23