Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 12, tekst A - taaloefening

A
a.
turba
turbae
turbae
turbam

turbae
turborum
turbis
turbas

b.
murus
muri
muro
murum

muri
murorum
muris
muros

c.
donum
doni
dono
donum

dona
donorum
donis
dona

d.
rex
regis
regi
regem

reges
regum
regibus
reges

B
1. sermo, sermonis, sermino, serminum
2. frater, fratris, fratri, fratrorum
3. fama, famae, famae, famam
4. nomina, nominum, nominibus, nomina
5. puer, pueri, puero, puerum
6. ordines, ordinum, ordinibus, ordinis
7. testes, testium, testibus, testes
8. pons, pontis, ponti, pontem
9. servi, servorum, servi, servos
10. caput, capitis, capiti, caput

C
1. De soldaten hadden grote moed.
2. Mijn vader heeft de naam Marcus.
3. Jullie moeten aan zijn broer geen geschenken geven.
4. De slaaf antwoordde niet aan de heerser.
5. De meisjes toonden hun ouders alles.
6. De jongen heeft twee zussen.
7. Geef de wapens aan de slodaat terug.
8. Jij had de mooie stad aan de burgers laten zien.
9. De boer had twee sterke paarden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23