Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 9, oefening 84

1) De vrouw wordt gevreesd.
2) Het orakel wordt vaak door mannen geraadpleegd.
3) De soldaat wordt door een pijl gedood. / Met een pijl wordt de soldaat gedood.
4) Wat wenst men?
5) De tempel wordt door de burgers goed gebouwd.
6) Door de burgers worden we uit de stad geweerd.
7) De inwoners worden door de vijanden geterroriseerd.
8) IJzer wordt uit de grond gedolven.
9) Jullie worden in de war gebracht door de duistere orakels. / Met duistere orakels worden jullie in de war gebracht.
10) Door de aarde worden levende wezens voortgebracht.
11) Jij wenst niet door je moeder gewaarschuwd te worden.
12) Wij kunnen niet met een list gepakt worden.
13) Jullie worden door grote nijd gekweld.
14) De kinderen willen met het geneesmiddel beter gemaakt worden.
15) Wij worden door de dood angst aangejaagd.
16) Er worden goede vruchten op tafel gezet.
17) De soldaat wordt door een pijl verwond.
18) U wordt door alle gasten geprezen.
19) Zijn handen worden door de vijand geboeid.
20) Wij willen gered worden.