Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 9, oefening 83

vertaling + omzetten naar passief

1) Apollo voorspelt de toekomst. Ab Apolline futurum praedicitur.
2) De zee bedekt de aarde. Mari terra tegitur.
3) Jupiter bemint hen. Ab Iove amantur.
4) De kinderen strekken hun handen uit. Ab infantibus manus tenduntur.
5) Latona vindt water. A Latona aqua invenitur.
6) De steen verwondt de man. Saxo vir vulneratur.
7) Jupiter verhoort Latona. Ab Iove Latona exauditur.
8) Neptunus verankert Delos. A Neptuno Delus devincitur.
9) Neptunus ontvangt de kinderen. Liberi a Neptuno recipiuntur.
10) Apollo draagt een krans. Ab Apolline corona geritur.
11) Kransen bedekken de hoofden. Coronis capita teguntur.
12) Juno beschermt jullie. Ab Iunone protegimini.
13) Met zijn geneesmiddelen maakt Apollo mensen beter. Remidiis ab Apolline homines sanantur.
14) De woeste Juno verdrijft Latona. Ab Iunone saeva Latona pellitur.
15) Pijn kwelt Jupiter. Dolore Iuppiter vexatur.
16) Mars zwaait zijn speer. A Marte hasta torquetur.
17) De Lemniƫrs verzorgen Vulcanus. A Lemniis Vulcanus curatur.
18) Een hevig verlangen kwelt Latona. Acri cupidine Latona vexatur.
19) Mars drilt de soldaten. A Marte milites exercentur.
20) Het scherp van de bijl splijt het voorhoofd van Jupiter. Acie securis frons Iovis frangitur.