Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 9, oefening 82

1) laudaris : jij wordt geprezen
2) audiri : gehoord worden
3) regimur : wij worden geregeerd
4) audior : ik word gehoord
5) laudor : ik word geprezen
6) reguntur : zij worden geregeerd
7) caperis : jij wordt gegrepen
8) moneri : gewaarschuwd worden
9) regimini : jullie worden geregeerd
10) capi : gegrepen worden
11) mutantur : zij worden veranderd
12) fundi : uitgegoten worden
13) specimur : wij worden bekeken
14) plicatur : het wordt samengevouwen
15) delemini : jullie worden verwoest
16) committis : jij vertrouwt toe
17) iaceris : jij wordt geworpen
18) pugnatis : jullie strijden
19) oppugnari : belegerd worden
20) vinciuntur : zij worden geboeid
21) incendi : in brand gestoken worden
22) iuvamur : wij worden geholpen
23) invidetis : jullie benijden
24) tenduntur : zij worden gestrekt
25) vindicaris : jij wordt gewroken
26) amamini : jullie worden bemind
27) tolluntur : zij worden opgetild
28) deici : neergeworpen worden
29) ferimini : jullie worden getroffen
30) mergeris : jij wordt ondergedompeld
31) het wordt gevonden : invenitur
32) jullie worden gered : servamini
33) zij worden beproefd : temptantur
34) jij wordt verhoord : exaudiris
35) het wordt voorspeld : praedicitur
36) ik word ontvangen : accipior
37) wij worden geboeid : vincimur
38) hij wordt gedood : necatur
39) jij wordt geplaatst : poneris
40) ik word genoemd : vocor