Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 8, oefening 81

1) De Romeinen noemen Augustus princeps, maar niet koning.
2) De oppergod maakt van de woeste kerels lelijke dieren.
3) Op een eiland van de zee baart Latona twee kinderen.
4) Jupiter maakt de monden van de boeren breed.
5) Jullie proberen uit het kleine meer water te scheppen.
6) De twee woeste boeren dalen in het meer af.
7) Een hevige dorst maakt de tongen van de kinderen droog.
8) De wilde Juno verdrijft Latona van alle plaatsen.
9) Goede Jupiter, verander de brute kerels in vieze beesten.
10) Met handen en voeten maken de boeren het water troebel.

Horatius: Niet altijd spant Apollo zijn boog