Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 8, oefening 77

M = mannelijk, V = vrouwelijk O = onzijdig
1,2,3,4,5 = nominativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus

1 securis novae: van een nieuwe bijl V, 2
2 aciem infirmam : een zwakke linie V, 4
3 opera parva: kleine moeite V, 1 + 5 ; kleine werken O, 1 + 4
4 membrorum mollium: van weke ledematen O, 2
5 puellae forti: aan een dapper meisje V, 3
6 pedes firmos: stevige voeten M, 4
7 facie crudeli: dmv wreed gezicht V, 5
8 orationis sapientis: van een wijze redevoering V, 2
9 armis firmis: aan / dmv sterke wapens N, 3 + 5
10 perniciei miserae: van / aan een ellendige ondergang V, 2 + 3
11 re publica libera: dmv een vrije staat V, 5
12 antri parvi: van een kleine grot O, 2
13 annum unum: één jaar M, 4
14 fructus duri: van een harde vrucht M, 2 ; harde vruchten M, 1
15 speciem humanam: menselijk uiterlijk V, 4
16 finium omnium: van alle grenzen M, 2
17 currus multi: vele wagens M, 1
18 ira acris: een hevige toorn V, 1
19 doloris summi: van de hevigste pijn M, 2
20 motu facili: dmv een gemakkelijke beweging M, 5