Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 7, oefening 72

1) Het scherp van het zwaard verwondt jou.
2) De hoge tempel staat in brand.
3) Jij houdt van het schone beeld.
4) Jij weert de gevaren van de stad af.
5) Jij draagt zware dingen.
6) De wedstrijden zijn fel.
7) Zij worden vijanden van de staat.
8) Goede boeken hebben een groot nut.
9) Bid altijd tot de goden.
10) Het gelaat van de godin is schoon.